News

Check out market updates

Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Gurgaon

Draw Result Ramsons Kshitij Huda Affordable 95 Gurgaon


Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Gurgaon

Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Affordable Housing in Gurgaon

TYPE D PRIORITY 1 : CLICK HERE / CLICK HERE

 

Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Gurgaon

Draw Result Ramsons Kshitij huda affordable 95 Gurgaon

 

Sl.No.APPLICATION

NUMBER

APPLICANT NAMEFlat No.
1K001830Jaibir Singhe-503
2K001828Sushil Kumarf-502
3K002029NEERAJ KUMAR SINHAf-206
4K001390Manoj Kumarf-507
5K000794Vijay Palf-1006
6K000887Raj Kumare-1206
7K001805Gaurav Kumare-1502
8K000201Suman Yadave-506
9K002653Geeta Mahendrue-1006
10 K000819Parminder Kaurf-006
11K000180Manoj Kumar Mehraf-302
12K002200Dimpal Sharmaf-607
13K002136VINOD KUMAR GUPTAe-102
14K001005Rajesh Kumarf-1007
15K002710Ravi Kumarf-403
16K001827Dina Bandhu Raulf-603
17K001832Roop Chandf-1206
18K001829Ravinder Kumarf-406
19K001833Daya Rame-1102
20K002217KULDEEP KUMARf-703
21K002180KULDEEPf-906
22K002372ONKAR SINGH MUKKERf-1407
23K002358Preet kanwar singhe-707
24K003808ARUNAVADAS ROYe-906
25K002130ASHOK PRADHANf-003
26K002268 NEERU BALA VERMAf-706
27K000311Harmeet Singhe-803
28K002457SAHIL YADAVf-002
29K001325ADESH JAINe-1403
30K002128Priyanka Guptaf-807
31K003815NIDHI MODANIe-1207
32K003814Prerana Modanif-803
33K002472NEERAJ KUMAR SHARMAf-106
34K000766ANITA RANIe-1107
35K002480VIKAS SHARMAe-406
36K001734MRIDULA TAKSHAKe-606
37K001735Kritika Takshake-1106
38K001733Mahendra Kumarf-1102
39K003861AVINASH NAIRe-806
402665Sapna Yadave-903
41K000203Deepak Yadavf-007
42K000151SUDHIR KUMAR BHARTIe-502

 

Sl.No.APPLICATION

NUMBER

APPLICANT NAMEFlat No.
43K004395VIR SHAKTI PARKASH

SOBTI

e-1402
44K003759REEMA DHAWANf-702
45K001386SUMAN CHHABRAe-1207
46 K003856 SAUREB BANNERJIIe-1103
47K004341 SANJIB KUMAR SASAMALAf-707
48K004470VILASH MALIKf-506
49K001921VIJAY KUMAR TIWARIe-403
50K002241KULDEEP KUMARf-107
51K004243RAJEEV DOGRAf-207
52K003634 BABITA SENGARe-203
53K000599ACHINTf-1203
54K001855EARNEST JOSEPHf-202
55K004489SACHIN CHOPRAf-1506
56K003745MUKESH SHARMAf-1002
57K002277 RAJ RANIf-903
58K002125NEETU SINGHf-1502
59K004400 RAM BABUf-802
60K001392PUNJAB SINGHe-907
61K004248GAURAV CHHABRAe-807
62K003004ANESH KUMAR TANWARf-1202
63K003851HEMANT MALHOTRAf-1507
64K002006PRADEEP YADAVf-503
65K002294NARENDER KUMARe-507
66K004491SATNAM KAURe-202
67K002458NEEMAe-706
68K002933SHIV KUMAR SHARMAf-1106
69K002932NISHI CHAUHANf-102
70K003633ANIL KUMAR UNIYALe-103
71K002733SUDHA GOELe-1406
72K003819MEENU SINGHe-1002
73K002934SANDEEP KUMARf-1402
74K002190BABITA SHARMAe-603
75K002929PRAMOD KUMAR ROYe-702
76K003696VIJETAe-1202
77K003734AMAR KHYALIAe-1003
78K003746NISHANTf-303
79K003735VARUN KUMARe-206
80K003694OM PRAKASHf-103
81K003737PARDEEPf-1503
82K003736RAJIV KUMARe-107

Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Gurgaon

Sl.No.APPLICATION

NUMBER

APPLICANT NAMEFlat No.
83K003697YUDHISHTHHAR RAJ

SINGH

f-1403
84K001171CHIRAG SHARMAe-607
85K003890ANIL KUMARe-802
86K004382MOHAN  SINGHe-106
87K003071UMESH KUMAR DWIVEDIf-907
88K002288RAKESH KUMARe-303
89K004092NASEEM AHMEDe-1407
90K004156VINAYf-307
91K004478PARVEEN SHARMAf-1406
92K000820SATPAL SINGHf-602
93K002802PARVEEN BHARTIe-1506
94K002522PRIYA RANJAN GIRIf-1003
95K002757SUNITAf-806
96K004433SANJEEV RATTAN KAISTHAf-306
97K003030PRADEEP KUMARe-307
98K004031HIMMAT SINGHe-302
99K003676PARTIBHA SHARMAf-902
100K003023AVTAR SINGH RAWATe-306
101K004426NIRMIT GOGIAf-1103
102K001017PRADEEP KUMAR SHARMAf-407
103K003780SHASHI CHHABRAe-1503
104K004009BHIM SINGHe-1007
105K003148SUNILe-703
106K003858SURYAKANTe-207
107K003022DEWAN SINGHe-1507
108K003024DEEPAK KUMARf-402
109K003712SALOCHNAe-402
110K000347USHA KHURANAe-902

Draw Result Ramsons Kshitij TYPE D- 1 Gurgaon

 

huda affordable housing gurgaon , affordable housing gurgaon sector 37 , affordable housing gurgaon 2015 , signature global , affordable housing gurgaon tulip , affordable housing gurgaon sector 84 , affordable housing gurgaon sector 63 , upcoming affordable housing Gurgaon , Gurgaon , ramsons kshitij affordable housing , ramsons kshitij draw date , ramsons group , ramsons organics ltd , ramsons kshitij website , ramsons group real estate , ramsons group gurgaon , ramsons affordable

yoast seo premium free